Galéria

Fotókat évekre bontva az alábbi hivatkozások alatt, videókat pedig a programok menüpontban találod!

 

Galéria 2017 Galéria 2016 Galária 2015
Galéria 2014 Galéria 2013 Galéria 2012

TÁJÉKOZTATÁS A FÉNYKÉPFELVÉTELHEZ FŰZŐDŐ SZEMÉLYISÉGI JOGOKRÓL:

2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről 2:48 § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] (2) bekezdése szerint:
 "Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén."

28/2014. (IX. 29.) AB határozat szerint:
A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése azt a bírói gyakorlatot rögzíti, amely szerint valamely felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén nem szükséges az érintett hozzájárulása, függetlenül attól, hogy a felvételen felismerhető-e: eszerint a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.