1% Esély

Zámoly Község Önkormányzata a forrásait ebben az évben a község működtetésére, intézményeinek fenntartására kénytelen fordítani, esetenként pályázatok segítéségével igyekszik belterületi utakat, járdákat, épületeket felújítani, melyek önrészéhez szintén likvid tőkével kell rendelkeznie. Régi s azt kell mondjuk jól működő mechanizmus, hogy a különböző állami és önkormányzati ünnepségek, megemlékezések, különböző programok megvalósításában a településen működő civil szervezetek segítségét kéri. Az év folyamán szinte minden közösségi megmozdulást valamely szervezet koordinál, ezáltal – míg az önkormányzat a község fenntartásáért felel – a közösségépítés és a közösség megtartás munkája és felelőssége a néhány helyi civil szervezet vállán nyugszik. Van aki egy március 15-i vagy október 23-i egy órás ünnepi megemlékezés tartalommal való megtöltésével, más pedig nagyobb volumenű programok megvalósításával járul hozzá a község közösségének életben tartásához. Egyesületünk minden évben önállóan valósítja meg a „Meseidő” névre keresztelt irodalmi, kulturális maratont, „Határon átívelő közös kenyérszentelés” alkalmával erősíti a határon túli és anyaországi magyarság kapcsolatát, hagyományos „Szüreti felvonulás” alkalmával hozza közelebb egymáshoz a régió lakosságát, s „Adventi rendezvénysorozat” megszervezésével Istenhez közelebb a szürke hétköznapok emberét.

Önállóan szervezett programjainkon túl igyekszünk részt venni a többi szervezet rendezvényein, s ahol tudjuk segítjük a velünk együttműködőket. Kimagasló az együttműködésünk a helyi óvodával, iskolával és a nyugdíjas klubbal is. Mindannyiunknak szerepe és felelőssége van abban, hogy a község ne csak lakóhely hanem közösség legyen, s itthon otthon legyünk. Abban, hogy a gyermekek kirepülve a családi fészekből kis falunkban képzeljék el további életüket, s gyermekeik helyi óvodába, iskolába íratásával tovább éltessék a község közösségét és társadalmi életét. Ehhez az kell, hogy saját gyermekkorukról szocializálódási folyamatukról olyan pozitív képpel rendelkezzenek, mely nem hagy kétséget döntéseik meghozatala alkalmával. Gyermekeiknek, önmaguknak, szüleiknek s nagyszüleiknek jól kell érezni magukat egyrészt a saját közösségeikben, de ha teremtünk olyan kulturális színteret, ahol a különböző generációk egyszerre lelik örömüket, akkor a család megtartásához is hozzá tudtunk járulni. Ha burkoltan is, de felkeltjük embertársunk figyelmét akár egyetlen könyv irányába, az már belépő lehet ahhoz, hogy olvasó emberrel gyarapodjon a magyar kultúra fogyasztóinak tábora.

Ha csak egyetlen - saját elmondása szerint nem vallásos, vagy sokkal divatosabban hangzik, hogy ateista – ember belép azután bármely felekezet templomába, hogy a kenyérszentelés alkalmával általunk került először oda, ha egyetlen ember is átértékeli adventi előadássorozatunk alkalmával magában, hogy a karácsony az esztelen vásárlás helyett a szeretet ünnepe, akkor már megérte dolgoznunk. De amíg egyetlen ember is van aki ezek ellenkezőjét gondolja, addig biztosan van teendőnk. Amíg lábaink képesek vinni minket ezen az úton, amíg kezeink alkalmasak a teendők megtételére, addig dolgozunk az általunk felvállalt -vagy talán ránk rótt- feladatok végrehajtásán. Munkánk színfalai mögött -amiket nem szoktunk így előhozni- nagy erőfeszítések rejlenek, melyek végezetül a mesenapon a gyerekek kezében lekváros kenyérként, ajándékkönyvként; a szüreti felvonuláson a lovasok és táncosok tányérjában sertéspörköltként; az adventi rendezvényen a Mikulás zsákjában gazdag csomagként testesednek meg. Persze ezek csak a legfontosabbak, a sort sokáig lehetne folytatni, melyek teljességéhez jelentős anyagi erőket kell biztosítanunk, s mivel mind fizetésből élünk, így meg is kell szereznünk. Sok időt fordítunk pályázatok figyelésére, elkészítésére, de ezek az esetleges források olyanok, mint a szegény ember kutyájának vacsorája.

Így számítunk, hiszen számítanunk kell jó szándékú embertársaink elismerő és támogató szavaikon túli lehetséges segítségükre is. Ennek egyetlen formája - mely nem okoz kiadást a segíteni szándékozóknak – a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása szervezetünk részére, mely az előző esztendőben, amikor először voltunk jogosultak ennek fogadására, költségvetésünk 15 %-át tette ki, mégis hatalmas segítség volt programjaink megvalósítása során. Az eztán felajánlásra kerülő adóhányadokat körülbelül ősszel fogja átutalni az adóhatóság, mégis jelen pillanatban ez az egyetlen külső forrás, illetve forrásreménység amit előre látunk. Bizakodva kérjük embertársainkat, a mosolygó arcú gyermekek szüleit, a hagyományok kedvelőit és őrzőit, a határon túli magyarságot nemzettestvérként elismerőket, hogy gondoljanak ránk amikor adóbevallásukat töltik, vagy azt átadják az illetékes kollegának, könyvelőnek. Ígérni csak annyit tudunk, hogy ezt az 1 % esélyt gyermekmosolyra, magyar szóra, magyar hagyományra s magyar megmaradásra fordítjuk.

Teendő csupán elektronikus bevallás esetén egyesületünk adószámának feltüntetése, papír alapú vagy a NAV által elkészített és jóváhagyott bevallás esetén a postai úton kapott 18EGYSZA nyilatkozat (kérésre mi is biztosítunk) kitöltése és postára adása, az adószám borítékon való feltüntetésével és a ragasztás mentén való aláírással. Egyesületünk a postázás teendőit magára vállalja, ha bármely tagunk segítségét kérik.
A nyilatkozat IDE kattintva is letölthető.

Köszönjük!

Adószámunk: 18520541-1-07

Teendő:
Adózó adatainak kitöltése.
Borítékon adóazonosító feltüntetése, ragasztás fölötti aláírás megtétele.
A boríték a NAV bármely kirendeltségére, vagy egyesületünk részére is eljuttatható.